Et grønt tag giver mange fordele

Et levende tag på en bygning medfører en række fordele. Det optager nedbør og Co2, samtidigt med at det hjælper til at sænke temperaturen i byerne. Derudover tilbyder de grønne tage både føde og ly for en lang række insekter og småfugle, hvilket er med til at øge biodiversiteten.

Naturlig regnvandshåndtering
I bebyggede områder med meget belægning er kloaksystemet ofte hårdt presset under heftig nedbør. Dette skyldes, at vi igennem årene har nedlagt store mængder belægning og derved fjernet de naturlige nedsivningsmuligheder for regnvandet. Derfor samles vandet i meget store mængder, før det løber til kloakkerne. Dette er en tendens, som forventes at stige i fremtiden i takt med mere og mere bebyggelse.

Ved at anlægge et grønt tag eller en taghave kan man derimod imødekomme en stor del af fremtidens regnvand. De fleste levende tagsystemer er designet til at optage og tilbageholde store mængder regnvand på en gang, i kraft af reservoirbakkerne, som udgør bunden af konstruktionen. Derved kan de grønne tage optage op mod 80 % af nedbøren og derudover forsinke den overskydende mængde regnvand betragteligt. Dette betyder at der kan gå relativt lang tid fra regnvandet rammer det grønne tag og til det overskydende regnvand rammer kloakken.

Grønne tage optager Co2 og øger biodiversiteten
Et grønt tag består af et tæt plantetæppe. Derved fungerer en grønt tag som en slags ekstra lunge på bygningen, da planterne optager Co2 fra luften og frigiver ilt i processen. Dette medvirker til at rense luften i byerne, der ofte er forurenet af bilos og andre udledninger.

Derudover fungerer plantetæppet som levested og føde for mange forskellige typer af dyr og insekter. Dette giver bedre livsvilkår til en række af de insekter, vi ved er livsvigtige for den vilde natur og som er truede i meget bebyggede områder. Tagene er også med til at understøtte de mange småfugle, som findes i både naturen og byerne. På den måde bliver de grønne tage en vigtig faktor for biodiversiteten i byerne.

Urban Heat Island – Når byen holder på varmen

Urban Heat Island kendes også som varmeø-effekten. Dette fænomen opstår om sommeren, når byernes belægninger optager og tilbageholder varmen fra solen. Denne varme frigives så til den køligere natteluft og til regnvandet.

Dette betyder, at temperaturen i byen stiger og derved er helt op til 12 grader varmere end udenfor byen.

Fænomenet tager udgangspunkt i en overflades albedo. Albedo er et objekts evne til at afspejle solens strålevarme. En overflade med en lav albedo er dårlig til at afspejle varmen og absorberer den istedet, hvorimod en overflade med en høj albedo er god til at afspejle varmen og dermed bibeholde sin grundtemperatur.

Når et traditionelt tag med en lav albedo optager en masse varme, medfører det en række effekter. Ved nedbør opvarmes det afledte regnvand til en højere temperatur, hvilket kan have en skadelig effekt på økosystemet, der derved også opvarmes tilsvarende.

Derudover medvirker tagets høje overfladetemperatur til at opvarme den underliggende bygning. Dette fører til et øget behov for ventilation og nedkøling, hvilket igen er med til at øge forureningen og energiforbruget i byerne.

Ved et grønt tag er opvarmningen betragteligt mindre. Taget i sig selv isolerer mod varmepåvirkning, men det tilbageholder også regnvandet, så der ikke bliver afledt opvarmet regnvand videre i systemet. Derudover sker der en fordampning af regnvandet, som igen medvirker til at afkøle taget yderligere.

Og så er der den æstetiske faktor
Et grønt tag er simpelthen bare flot at kigge på. Plantesammensætningen er som oftest tørkeresistent og omskiftelig ud igennem året, så der altid er noget at kigge på.