Grønne tage er miljøvenlige og smukke

  • Meget enkle at lægge
  • Langtidsholdbare tagløsninger

Grønne tage er med god grund en tendens, der udvikler sig hurtigt. Tagene er både pæne og praktiske.

Græsset og stenurterne (der kaldes sedum) giver en grøn, levende overflade. Det er meget miljøvenligt, da det kun kræver lidt energi at producere sammenlignet med andre tagløsninger.

Samtidig optager planterne og drænlaget en stor del af den nedbør, der falder på taget, og leder resten videre i et jævnt tempo. Derved bliver kloakken mindre belastet.

Beskytter underlægningen og isolerer

Sedomtaget beskytter det underlæggende tag mod sol og mindsker de hurtige udsving i temperatur og fugtighed, så fx tagpappet nedenunder holder længere. Faktisk bidrager det også til både varme- og støjisoleringen.

Et grønt tag er populært både til erhvervsbyggeri og til boliger – og både til flade tage og tage med hældning.

Tags: Grønne tage Grønt tag Stenurterne Sedum Miljøvenligt miljøvenlige Langtidsholdbar Tagløsning Drænlag kloak BGreen-it Sedumbakker Byggros

tilbage