GØR EN FORSKEL – VÆLG EN LUFTRENSENDE TAGPAP

NOxOFF er en teknologisk  løsning der bedst kan illustreres som værende et gigantisk luftfilter, der omdanner store overflader til at blive aktive medspillere til luftrensning.

NOx er skadelige partikler fx fra bilers udstødningsgasser, der hvert år er skyld i sygefravær, højere sundhedsomkostninger, død og ødelagt diversitet. NOx kender ikke landegrænser og det skønnes at ca. 70% af NOx i nogle af Danmarks største byer, kommer fra udlandet (Kilde: Artikel bragt i Ingeniøren den 22/10/2020).

Tagpap med NOxOFF behandling aktiverer en naturlig luftrensningsproces med hjælp fra sol og vand. Resultater fra behandlede overflader i fx København, Roskilde og Stuttgart viser 20% nedgang i NOx. Et område på 100m2 laver en NOx-reduktion på 1 kg. pr år., hvilket svarer til ca. 1 års forurening fra en gennemsnitsbil. Opskaleret til bygningers tagoverflader, bliver det en aktiv medspiller for miljøet, der kan bidrage med en årlig NOx reduktion på flere tusind kilo.

NOxOFF produktet er testet under ISO 22197-1 og valideret af D-TOX Laboratories i Tyskland, med en effekt på minimum 4,0 mg NOx/m2/time. Produktet har indtil videre reduceret mange tusind tons NOx i fx Tyskland, Spanien, Norge og Danmark.

Tagpappet er tilført NOxOFF behandling når det leveres.

En naturlig proces

  • Teknologien reducerer koncentrationer af NOx ved hjælp af sol og regnvand
  • Sollys aktiverer katalyseprocessen
  • NOxOFF produktet indfanger NOx fra luften og nedbryder det
  • Resultatet af processen er en uskadelig nitrat
  • Nitrat opløses med vand og skylles væk og indgår som næring til planter
  • Forurende luftpartikler og uønsket biologisk materiale forsvinder fra overfladen og renser luften på en bæredygtig måde

GØR EN FORSKEL MED LUFTRENSENDE TAGPAP
Flere bygherrer, arkitekter, rådgivere og lign. er opmærksomme på EUs krav, og efterspørger produkter med miljørigtige islæt. Med et valg af tagpap med NOxOFF behandling sender du signal om nytænkning og proaktivitet inden for moderne, aktive overflader.

En miljørigtig tagpapløsning differentierer dig fra andre og du kan bryste dig af, at du støtter op om FNs verdensmål. Dit valg spiller ind i en højaktuel grøn dagsorden, og du kan opnå anerkendelse for at levere grønne løsninger til kunder og borgere.

Se video om NOxOFF: