Brandsikker, isolering med stenuld

Paroc er en stor, europæisk producent af isolering baseret på stenuld – der giver energieffektive, brandsikre løsninger. Virksomheden startede 1937 i Sverige og har i dag produktionsanlæg i fem lande og hovedkontor i Finland.

Paroc er markedsførende (efter markedsandele) inden for både bygningsisolering og teknisk isolering på kernemarkederne i Finland, Sverige og de baltiske lande. Derudover har virksomheden stærke positioner i Polen, Tyskland, Storbritannien, Norge og Rusland og sælger desuden til 30 andre lande.

Rød- og hvidstribede pakker

Du genkender Paroc på de rød- og hvidstribede pakker, der tilsammen rummer et komplet sortiment af produkter og løsninger til al traditionel bygningsisolering. Produkterne anvendes hovedsageligt til varme-, brand- og lydisolering.

Energieffektivitet

Paroc har flere løsninger til forskellige typer af bygninger og tagløsninger. Uanset typen eller hældningen af taget bidrager taget i stor udstrækning til bygningens varmetab og energieffektivitet. Når man mindsker varmetabet gennem taget, så kræver det mindre energi at opvarme bygningen som helhed.

Bæredygtige

Formålet med isolering er at gøre bygninger til bæredygtige, komfortable, sikre og sunde beboelses- og arbejdsmiljøer. Samtidig mindsker isolering udledningen af drivhusgasser og bidrager til at nå klimamålene. Det gælder såvel nye bygninger som energirenovering af den eksisterende bygningsmasse.

Brandsikre materialer

Brandsikring er et andet vigtigt aspekt ved bæredygtigt byggeri, og materialevalget gør en stor forskel.  Stenuld fra Paroc har en enestående evne til at kombinere varme- og lydisolerende egenskaber med høj brandmodstand og gode mekaniske egenskaber. Også med de øgede isoleringstykkelser, som energieffektivisering indebærer.

 

Tags: Paroc Isolering Stenuld Tagløsninger Energieffektiv Brandsikre Brandsikker Brandsikring Varmetab Energieffektivitet Drivhusgasser Klimamål Lydisolering brandmodstand Finland Sverige Bygningsisolering

tilbage